Modern Gadgets
verhuizing

Gemeentelijke gebruiksvergunning

Beheert u een bedrijf/instelling of bent u van een plan er een op te richten? Dan moet u onder bepaalde voorwaarden in het bezit zijn van een gebruiksvergunning. 

Deze vergunning geeft de gemeente af als het pand dat u gebruikt brandveilig is verklaard. De vergunning is toegesneden op het specifieke gebruik van een (bedrijfs)pand en beschrijft hoe de brandveiligheid het beste is gewaarborgd.

Bestemmingsplan

De nieuwe wet Ruimtelijke Ordening (Wro) verplicht vanaf 01 juli 2009 het digitaal vervaardigen en beschikbaar stellen van bestemmingsplannen. Vooruit lopend hierop is de gemeente Spijkenisse al begonnen met het digitaliseren van nieuwe bestemmingsplannen. Op dit moment zijn 11 bestemmingsplannen digitaal beschikbaar.

Het is de bedoeling dat het totaal aantal bestemmingsplannen van de gemeente, nu ongeveer 75, wordt terug gebracht naar ongeveer 25 plannen. Deze worden in de loop van de tijd allemaal digitaal vervaardigd. Uiteindelijk komen alle bestemmingsplannen op de website van de gemeente Spijkenisse te staan.

(ver)bouwvergunning
Omgevingsvergunning voor het bouwen
Wie wil bouwen of verbouwen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen heeft vaak een vergunning nodig. Tot 1oktober 2010 kon u voor bouwen of verbouwen een bouwvergunning aanvragen. Vanaf 1 oktober kunt u hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen. Deze omgevingsvergunning kunt ook aanvragen voor andere activiteiten zoals bijvoorbeeld het aanleggen van een inrit, het uitvoeren van sloopwerkzaamheden, het wijzigen van het gebruik van een pand of voor activiteiten uit de Wet Milieubeheer.

Vergunningvrije bouwwerken
Hierbij gaat het meestal om kleine bouwwerken van beperkte betekenis. Bijvoorbeeld afscheidingen tussen balkons of dakterrassen, zonweringen of rolluiken, dakkapellen en aanbouwen of bijgebouwen aan de achterkant van een woning. Deze kunt u, mits deze voldoen aan de voorwaarden, bouwen zonder omgevingsvergunning. Werkzaamheden aan of bij monumenten zijn nooit vergunningvrij.


Alarmering

Met ingang van 1 april 2008 zijn gebruikers van een elektronisch inbraakalarmsysteem verplicht om adequate maatregelen voor verificatie te hebben getroffen als zij vanaf die datum nog een beroep willen doen op politie-inzet bij inbraakalarmmeldingen. Om te bevorderen dat je als ondernemer op tijd overgaat tot betere verificatie hebben de politie en de beveiligingsbranche dit tussenjaar ingevoerd. Als je het allemaal op tijd regelt, krijg je dus hogere prioriteit van de politie. Dat betekent dat in het algemeen een surveillance-eenheid binnen ongeveer vijftien minuten ter plaatse is. Uiteraard kan dat anders zijn bij calamiteitensituaties.

 

Hoe te regelen?

Iedereen met een overvalalarm moet toestemming aanvragen bij de PAC’s. Dit geldt voor iedere particulier maar ook voor iedere ondernemer. Het aanvraagformulier dient voor 1 april 2007 te worden ingediend bij de desbetreffende PAC waar de gebruiker bij aangesloten is. De volgende maatregel hebben alle partijen getroffen om de overgang op de nieuwe regeling soepel te laten verlopen: ‘De huidige regeling blijft van kracht voor de gebruiker tot er al dan niet (opnieuw) toestemming is verleend en uiterlijk tot 1 augustus 2007. Toestemmingsaanvragen voor een overvalalarm kunnen worden afgewezen indien niet aan de door de politie gestelde criteria wordt voldaan.’